6 Şubat 2013 Çarşamba

Havza Bildirisi


Kuva-yı Milliyecilere göre; İzmir›in «haydutçasına» işgali, millete karşı büyük bir suikastı ortaya koymuş ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları, «istiklal-i milliye vurulmak istenen darbeye karşı esbab-ı mukavemet ve müdafaaya” karar vermişlerdi. Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak Havza’da bulunduğu sırada Mustafa Kemal Paşa, 28 Mayıs 1919 tarihinde Havza’da, komutan, vali ve kaymakamlara gönderdiği telgrafta, azınlıklara zarar verilmeden düzenli ve planlı ve heyecanlı mitingler yapılmasını ve işgallerin protesto edilmesini talep etti. 29 Mayıs 1919 tarihinde de 15.Kolordu Kumandanlığı’na takip edilecek müdafaa hareketi ile ilgili bir tebliğ gönderen Mustafa Kemal Paşa, İtilaf Devletleri’nin “İstiklal-i millimizi ve devletimizi idama mahkûm etmekte oldukları”nın tahakkuk etmekte olduğunu belirterek, İtilaf Devletleri’nin istila hareketi karşısında neler yapılabileceğini açıklamıştı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un esir muamelesi gördüğünü, milleti esaretten kurtarmak için bir gizli teşkilat kurulmasını, ihtisasları icabı bu işin askerlerle, itimada şayan mülkiye memurları tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bildiriyordu. Mustafa Kemal Paşa, Karadeniz sahillerine Yunan askerlerinin çıkması ve bölgedeki Rumların isyan ederek bir cumhuriyet kurma teşebbüslerine karşı şiddetle takibat yapılacağını, ancak İtilaf Devletleri’nin sahile çıkması karşısında protesto mitingleri yapılacağını, fakat itilaf devletleri kuvvetlerinin memleket dâhiline ilerlemesi halinde asker-halk topyekûn fiilen silahla müdafaa başlayacağını gizli olarak üçüncü, on beşinci, yirminci Kolordu Kumandanlıklarına yazmıştı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder